✟ ဘယ်မှာလဲယုံကြည်ခြင်း ✟
တေးရေး- F.သားငယ်
တေးဆို- ကောင်းကောင်း၊ အိုင်ရင်းဇင်မာမြင့်