✝ပြန်ဆုံချင်ပါပြီ✝
တေးရေး-စောဝင်းလွင်
တေးဆို-မျိုးကြီး