✟ပလႅင္ျဖဴေရွ႕✟ ေတးေရး-အက္စတာႏွင္းပြင့္ေတးဆို-ေစာဝင္းလြင္

Posted by Myanmar Gospel Songs on Wednesday, July 13, 2016

✟ ပလႅင္ျဖဴေရွ႕ ✟
ေတးေရး- အက္စတာႏွင္းပြင့္
ေတးဆို- ေစာဝင္းလြင္