✟နိမိတ္✟ ေတးေရး-Fr.ခင္ေမာင္ေအး ေတးဆို-ဆုန္သင္းပါရ္

Posted by Myanmar Gospel Songs on Wednesday, August 24, 2016

✟နိမိတ္✟
ေတးေရး- Fr.ခင္ေမာင္ေအး
ေတးဆို- ဆုန္သင္းပါရ္