✝နားရှိကကြားကြပါတော့✝
တေးရေး-သောမတ်စ်
တေးဆို-ဖြူဖြူကျော်သိန်း