✝နားရွိကၾကားၾကပါေတာ့✝ေတးေရး-ေသာမတ္စ္ေတးဆို-ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း

Posted by Myanmar Gospel Songs on Wednesday, April 27, 2016

✝နားရွိကၾကားၾကပါေတာ့✝
ေတးေရး-ေသာမတ္စ္
ေတးဆို-ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း