✟နားမလည္လည္းခ်ီးမြမ္း✟ ေတးေရး-ကိုပြဲ ေတးဆို-အိ္ုင္နပ္ေပါင္း/Paul Austin

Posted by Myanmar Gospel Songs on Friday, June 3, 2016

✟နားမလည္လည္းခ်ီးမြမ္း✟
ေတးေရး- ကိုပြဲ
ေတးဆို- အိုင္နပ္ေပါင္း