✟နက္ရႈိင္းေသာမ်က္ေမွာက္ေတာ္✟ ေတးေရး-အက္စတာႏွင္းပြင့္ ေတးဆို-အငယ္ေလး

Posted by Myanmar Gospel Songs on Friday, July 1, 2016

✟ နက္ရႈိင္းေသာမ်က္ေမွာက္ေတာ္ ✟
ေတးေရး- အက္စတာႏွင္းပြင့္
ေတးဆို- အငယ္ေလး