✟ထိုေမတၱာေတာ္✟ ေတးေရး-အက္စတာႏွင္းပြင့္ ေတးဆို-က်င္းခမ္

Posted by Myanmar Gospel Songs on Saturday, August 6, 2016

✟ ထိုေမတၱာေတာ္ ✟
ေတးေရး- အက္စတာႏွင္းပြင့္
ေတးဆို- က်င္းခမ္