“ထာဝရအေျဖ´´ ေတးေရး-ကနဲ ေတးဆို-စင္ဒီ

Posted by Myanmar Gospel Songs on Friday, July 22, 2016

ထာဝရအေျဖ
ေတးေရး- ကနဲ
ေတးဆို- စင္ဒီ