တံခါးဝနားကသခင့္ေျခသံ

✟တံခါးဝနားကသခင့္ေျခသံ✟ ေတးေရး-ခ်န္းေအာင္ ေတးဆို-Lဆိုင္းဇီ

Posted by Myanmar Gospel Songs on Wednesday, July 27, 2016

✟တံခါးဝနားကသခင့္ေျခသံ✟
ေတးေရး-ခ်န္းေအာင္
ေတးဆို-Lဆိုင္းဇီ