“ဌာနေတာ္´´ ေတးဆို-ဆရာထြဏ္းထြဏ္း

Posted by Myanmar Gospel Songs on Monday, March 28, 2016

ဌာနေတာ္
ေတးဆို- ထြဏ္းထြဏ္း