ေမြးရာပါမ်က္လံုးတစ္စံုမျမင္ရေပမယ့္ ဘယ္သူမွသင္မေပးပဲ earing နဲ႔တတ္ေျမာက္ခဲ့တဲ့ဂစ္တာလက္စြမ္းနဲ႔ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ဂုဏ္ေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းသြားတ့ဲ SAW ZAW WIN HTUT (ခ်မ္းသာမွကိုယ္ေတာ့္ကိုခ်ီးမြမ္းမွာလား……..ကိုယ္ေတာ္ရွင္ဟာသင့္ရဲ႕ယံုၾကည္ျခင္းကို အၿမဲဆန္းစစ္ေနတယ္)credit-ဆူး ဂဏန္း

Posted by Myanmar Gospel Songs on Sunday, June 26, 2016

ေမြးရာပါမ်က္လံုးတစ္စံုမျမင္ရေပမယ့္ ဘယ္သူမွသင္မေပးပဲ earing နဲ႔တတ္ေျမာက္ခဲ့တဲ့ဂစ္တာလက္စြမ္းနဲ႔ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ဂုဏ္ေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းသြားတ့ဲ SAW ZAW WIN HTUT

ညီမ်ွျခင္း

       C                        G                   Am                     Em V. ဝမ္းနည္းျခင္းမ်ားထဲက ခ်ီးမြမ္းလိုက္ပါ ေျကကြဲျခင္းမ်ားထဲက ခ်ီးမြမ္းလိုက္ပါ              F                                 C               Dm                 G
    သင္ဒုကခ ေရာက္တဲ့အခါတိုင္း ခ်ီးမြမ္းလိုက္ပါ ဘုရားသားသမီးေတြပဲ         C                           G            Am                      Em     သင္စိတ္ပ်က္ျခင္းမ်ားနဲ့ ေတြ့ရတဲ့အခါ သင္စုံစမ္းျခင္းမ်ားနဲ့ေတြ့ရတဲ့အခါ         F                        C                  Dm      G       C     သင္ဝမ္းနည္းျခင္းမ်ားနဲ့ ေတြ့ရတဲ့အခါ ဘုရားကိုအားကိုးပါ         Am                       Em              F                 G           C Pre. ဒုကခ ထဲကေအာ္ဟစ္ခ်ီးမြမ္းသံကို ကိုယ္ေတာ္ရွင္အလိုရွိေနတယ္           Dm                    Am                      Dm                             G       သင္ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ အခက္အခဲမ်ားျကားမွာ ကိုယ္ေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းလုိက္ပါဦး              F                          G                  C       ေပ်ာ္ရြွင္ျငိမ္သက္ျခင္းကို ဘုရားရွင္ေပးလိမ့္မယ္            C                                 G              Am                           Em Cho.  ခ်မ္းသာမွ ကိုယ္ေတာ့္ကိုခ်ီးမြမ္းမွာလား ကားစီးနိုင္မွ ကိုယ္ေတာ့္ကိုခ်ီးမြမ္းမွာလား            F                   C                Dm                     G         တိုက္နဲ့ေနနုိင္မွ ခ်ီးမြမ္းမွာလား ဒါဆို မဟုတ္ေသးဘူးေလ             C                               G         ခ်မ္းသာတဲ့အခါမွာလည္း ခ်ီးမြမ္းတတ္သလို          Am                                   Em         ဒုကခ ေရာက္တဲ့အခါမွာလည္း ခ်ီးမြမ္းလိုက္ပါ               F                            C                  Dm          G        C         ကိုယ္ေတာ္ရွင္က သင့္ရဲ့ယုံျကည္ျခင္းကို အျမဲဆန္းစစ္လို့ေနတယ္