✟ငွက္ကေလး✟ ေတးေရး-အားဆီ ေတးဆို-Jမိုး

Posted by Myanmar Gospel Songs on Tuesday, July 26, 2016

✟ငွက္ကေလး✟
ေတးေရး-အားဆီ
ေတးဆို-Jမိုး