✟ခ်ီးမြမ္း✟ ေတးေရး-မုန္ဘြဲ႕ ေတးဆို-ထန္ေသာင္

Posted by Myanmar Gospel Songs on Tuesday, July 19, 2016

✟ခ်ီးမြမ္း✟
ေတးေရး- မုန္ဘြဲ႕
ေတးဆို- ထန္ေသာင္