✟ခရစ္ေတာ္လိုတယ္✟ ေတးေရး-အယ္လ္ေဇာ္လေတးဆို-ေစာဝင္းလြင္

Posted by Myanmar Gospel Songs on Sunday, June 12, 2016

✟ခရစ္ေတာ္လိုတယ္✟
ေတးေရး-အယ္လ္ေဇာ္လ
ေတးဆို-ေစာဝင္းလြင္