ကြၽႏ္ုပ္ေခၚပါ၏

✝ကြၽႏ္ုပ္ေခၚပါ၏✝ေတးေရး၊ေတးဆို-စံပီး#myanmargospelsongs

Posted by Myanmar Gospel Songs on Tuesday, April 12, 2016

✝ကြၽန္ုပ္ေခၚပါ၏✝
ေတးေရး ၊ ေတးဆို-စံပီး