✝ကိုယ်တော်အတွက်သာမဟုတ်ရင်✝
တေးရေး-မာတင်
တေးဆို-ကောင်းကောင်း၊ လီယို၊ အိုင်ရင်းဇင်မာမြင့်