✟ကိုယ်တော်ဟာအနားမှာ✟
တေးရေး-စောရူဘီ
တေးဆို-စောရူဒါမီး၊ စောမလေး၊ စောမဆာ