ကိုယ္ေတြ႕

မေသခ်ာတဲ့ မနက္ျဖန္မ်ားစြာမွာ ေသခ်ာတဲ့အေျဖတစ္ခုေတာ့ ရွိသင့္ၿပီ✟ကိုယ္ေတြ႕✟ ေတးေရး၊ေတးဆို-စံပီး#myanmargospelsongs

Posted by Myanmar Gospel Songs on Friday, May 27, 2016

✟ကိုယ္ေတြ႕✟
ေတးေရး၊ ေတးဆို-စံပီး