✝ကိုယ္ေတာ္အတြက္သာမဟုတ္ရင္✝ေတးေရး-မာတင္ေတးဆို-ေကာင္းေကာင္း၊လီယို၊အိုင္ရင္းဇင္မာျမင့္

Posted by Myanmar Gospel Songs on Friday, April 22, 2016

✝ကိုယ္ေတာ္အတြက္သာမဟုတ္ရင္✝
ေတးေရး-မာတင္
ေတးဆို-ေကာင္းေကာင္း၊ လီယို၊ အိုင္ရင္းဇင္မာျမင့္