✟ကိုယ္ေတာ္ဟာအနားမွာ✟ ေတးေရး-ေစာရူဘီ ေတးဆို-ေစာရူဒါမီး၊ေစာမေလး၊ေစာမဆာ

Posted by Myanmar Gospel Songs on Saturday, August 20, 2016

✟ကိုယ္ေတာ္ဟာအနားမွာ✟
ေတးေရး-ေစာ႐ူဘီ
ေတးဆို-ေစာ႐ူဒါမီး၊ ေစာမေလး၊ ေစာမဆာ