သခင်ယေရှု၏အသွေးတော်မြတ်
ငါ့အား စင်ကြယ်စေပြီ
သခင်ယေရှု၏အသွေးတော်မြတ်
ငါ့အပြစ်ဆေးကြောမူပြီ
သခင်ယေရှုသည် ငါ့အသက်
ကောင်းကင်သို့ သွားရာလမ်း
သခင်ယေရှုသည် သစ္စာတရား
ငါ့အားလွတ်မြောက်စေပြီ။